S’adjunta al final d’aquestes línies l’acord adoptat per la Junta de Jutges del Social de Palma, en què els jutges constaten, per una banda, la necessitat de comptar amb personal de reforç per tal de proporcionar una resposta “ràpida, àgil i flexible al greu escenari que es preveu quan acabi l’estat d’alarma “; i, de l’altra, dicten una sèrie de disposicions a tenir en compte per tots els professionals i intervinents en els procediments per a la celebració d’actes de conciliació i judicis de caràcter presencial. I és que, tot i que els jutges expressen la seva voluntat de celebrar la major part dels judicis i conciliacions per mitjans telemàtics, creuen que la utilització d’aquests mitjans no serà possible a curt termini.

Acord jutges social