La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha acordat, en data 12 de maig, diferents actuacions i recomanacions, de moment de caràcter intern, amb vistes al moment en què s’aixequi la suspensió de terminis processals i administratius.

En concret, les actuacions acordades són:

• Des de dia 12 de maig cessaran els repartiments, les substitucions i els torns extraordinaris per a les actuacions urgents i cada jutge es farà càrrec dels assumptes que són de la seva pròpia competència.

• Encara que segueixen suspesos els terminis processals, i a banda dels assumptes urgents, també s’aniran reactivant els restants, en la mesura que els mitjans humans i condicions materials ho permetin, especialment en funció de la reintegració gradual dels funcionaris del Ministeri de Justícia.

• De moment, seran prevalents les actuacions telemàtiques i només s’efectuaran les actuacions presencials que resultin indispensables.

• S’ha regulat el control d’accés i de permanència en els edificis judicials, a fi de complir les prescripcions de les autoritats sanitàries en matèria d’aforament i de la distància mínima de 2 metres.

• S’establirà un protocol per a les agendes d’assenyalament, tractant de mantenir els ja verificats, intercalant els urgents i inajornables i reajustant la resta. Especialment s’haurà d’atendre a la possibilitat de verificar actuacions telemàtiques en sala (s’està preparant un sistema diferent de la videoconferència convencional, amb gravació directa de les actuacions) i a reduir la coincidència d’assenyalaments per evitar aglomeracions.