En funció del conveni signat entre l’ICAIB i CaixaBank, els col·legiats poden accedir, en condicions molt avantatjoses, a una àmplia gamma de serveis i de productes financers de CaixaBank.

D’aquesta manera, els professionals col·legiats que domiciliïn o tinguin domiciliats el rebut de la corporació col·legial i els seus ingressos recurrents a CaixaBank, disposaran d’un compte lliure de comissions i podran beneficiar-se d’importants avantatges en l’accés a, entre altres serveis, hipoteques per a l’adquisició d’habitatge o de local per a despatx.

També podran accedir a diferents opcions de finançament en condicions avantatjoses dirigides a facilitar l’inici de l’exercici professional, la compra de material i equips, la reforma o el canvi de local o el finançament d’estudis superiors.