La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Balears expressa el seu condol més sentit als familiars, amics i companys del senyor Rafael Perera Mezquida, lletrat excepcional i referent del món del Dret, al qual va dedicar tota la seva vida, com ho demostra el fet que, als 93 anys, encara figurava com a advocat exercent.

Col·legiat de l’ICAIB, amb el número 362, des de l’any 1961, Rafael Perera Mezquida, advocat, acadèmic de la Reial Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de les Illes Balears i treballador incansable, va ser també magistrat de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, entre els anys 1997 i 2000; i conseller i president del Consell Consultiu de les Illes Balears. A més, va ser membre de la Comissió de Juristes Internacionals que va redactar, per encàrrec de les Nacions Unides, les Regles Mínimes del Procés Penal (1990-1992); membre de la Comissió d’Experts per a la reforma de la Compilació del Dret Civil de Balears (1998-1999); i coordinador de l’Àrea Jurídica de la Universitat Internacional de la Mediterrània (1994-1996).

El mes de novembre del 2017, va rebre el Premi Degà Miquel Frontera a l’Ètica Jurídica que li va atorgar la Junta de Govern per “les virtuts que reuneix com a professional del Dret en totes les seves facetes, posades de manifest al llarg de la seva dilatada trajectòria professional, destacant pel seu tracte i lleialtat exquisit amb tots els operadors de la Justícia, així com per la defensa de la independència de l’advocat i l’observança dels principis deontològics que presideixen l’exercici de la professió”.

Rafael Perera, ADVOCAT amb majúscules. Tota una vida dedicada al dret i a la defensa dels drets de les persones.