La Junta de Govern ha acordat que l’ICAIB assumirà el cost de les proves PCR que calgui realitzar quan un lletrat en funcions de guàrdia tingui contacte directe amb una persona positiva en COVID-19 relacionada amb la assistència, en els casos en què aquestes proves no siguin dutes a terme pel sistema públic de salut.

En aquests casos, el lletrat o lletrada podrà remetre a l’ICAIB la factura de la prova PCR, especificant el dia de guàrdia i el centre en el qual es va mantenir contacte directe amb una persona positiva en COVID-19.