Recordam que, per acord de la Junta de Govern, els col·legiats i col·legiades exercents que siguin pares o mares, ja sigui biològicament, ja sigui pel sistema legal d’adopció, estan eximits del pagament de les quotes col·legials durant un període de sis mesos.

En els casos en què els dos progenitors d’un mateix descendent siguin col·legiats, tots dos podran accedir a la totalitat de l’exempció.

Per sol·licitar l’exempció, només cal que la persona interessada enviï un correu a administracion@icaib.org amb el nom i els cognoms i el número de col·legiació i una fotocòpia del llibre de família.

L’exempció temporal acordada en Junta de Govern està vigent des de l’1 de gener de 2011, inicialment, i fins al 31 de desembre, de quatre mesos, que s’ampliaren a sis des de l´1 de gener de 2019.