Informam els col·legiats que la Junta de Govern de l’ICAIB, en sessió de dia 13 de novembre de 2015, ha acordat la remissió als jutjats i / o els organismes corresponents de les llistes d’àrbitres, comptadors-partidors, mediadors en els àmbits civil i Mercantil, mediadors de Família, perits judicials i advocats de Dret estranger.

Cpmprovació d’inclusió.-Per comprovar si cada interessat ha estat inclòs en el / els llistats per als quals hagi cursat la sol·licitud corresponent, els col·legiats poden consultar la seva fitxa personal de SIGA, i concretament la casella del CV.

Administradors concursals.-La llista d’administradors concursals no es remetrà encara als jutjats, ja que el termini per presentar la inclusió en aquest acaba el 20 de novembre.

Recordam que la sol·licitud d’inscripció s’ha de fer necessàriament de forma telemàtica a través d’aquesta pàgina web, fent clic en l’opció que figura al final d’aquest text, i que el formulari inclou una casella per tal que els interessats puguin adjuntar – en arxiu únic i sense superar la mida indicat- la documentació requerida en l’art. 27 de la Llei concursal.

És important recordar que els advocats que ja formin part del llistat anterior d’administradors concursals també han de complir el formulari i adjuntar la documentació.