El Consell de Ministres ha aprovat en data 2 de març el Reial Decret pel qual s’aprova el nou Estatut General de l’Advocacia Espanyola, que actualitza la normativa que regula la professió i “dotant-la d’un marc legislatiu modern i eficaç que substituirà el qual regia des de l’any 2001 ” i que entrarà en vigor l’1 de juliol.

Tot esperant que el text sigui publicat al BOE, des del Consell General de l’Advocacia informen que el text “regula per primera vegada aspectes tan importants per a l’exercici de la professió com la prestació lliure de serveis a tot el territori nacional i europeu, desenvolupa de forma exhaustiva el dret al secret professional, que protegeix i reforça; i estableix el reconeixement exprés als col·legis de l’Advocacia a presentar denúncies davant del Consell General de Poder Judicial quan es produeixen reiterats retards injustificats als jutjats i tribunals i quan es produeixin conductes que afectin la llibertat o independència d’un lletrat i aquesta s’hagi vist emparada per la institució col·legial “.

Quant sigui publicat al BOE, es publicarà al web i circular i s’informarà en profunditat de les principals novetats que presenta el nou Estatut.

Més informació a: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-consejo-de-ministros-aprueba-el-nuevo-estatuto-general-de-la-abogacia-espanola/