S’informa que per acord de la Junta de Govern, el pròxim 1 de juliol es procedirà a un canvi en la pòlissa de responsabilitat civil professional subscrita per l’ICAIB per als col·legiats exercents i inscrits, de manera que, si bé es gestionarà per la mateixa corredoria d’assegurances amb la qual el Col·legi du més de deu anys, afectarà a la companyia asseguradora, que des de l’1 de juliol, i un cop estudiades en Junta diferents propostes de mercat, serà Catalana Occident.

Per tal motiu, es demana que aquells col·legiats que tinguessin qualsevol document escrit, extrajudicial o judicial (fins i tot correu electrònic), queixa en Deontologia sobre un possible sinistre i encara no ho hagin comunicat al Col·legi, a la companyia asseguradora o la corredoria d’assegurances , ho comuniquin urgentment abans del 30 de juny o bé a Adartia (telèfon 91 781 95 48 o / adreça electrònica abogados@adartia.es) o bé al Col·legi (secretaria@icaib.org / Fax 971.719.206).

Per la mateixa raó, es recomana que aquells col·legiats que tinguin contractada una ampliació voluntària de la cobertura bàsica, es posin en contacte amb Adartia al 91 781 95 48 o a l’adreça abogados@adartia.es