S’adjunta tot seguit informació sobre les possibilitats d’ampliació sobre la capa bàsica contractada de l’assegurança de responsabilitat professional, que ofereix en exclusiva la companyia Catalana Occident, amb qui es té subscrita la pòlissa.

La pòlissa de RC compta amb una redacció de l’activitat assegurada i unes cobertures molt àmplies. El límit contractat a la capa bàsica col·legial és d’1.100.000 € per sinistre.

Les ampliacions en excés de la capa bàsica que ofereix Catalana Occident són les següents:

LÍMIT EN EXCÉS D’1.100.000 €  LÍMIT TOTAL  PRIMA TOTAL ANUAL 
AMPLIACIÓ DE 400.000 € 1.500.000 € 214,85 €
AMPLIACIÓ DE 900.000 € 2.000.000 € 287,47 €
AMPLIACIÓ DE 1.400.000 € 2.500.000 € 387,33 €
AMPLIACIÓ DE 1.900.000 € 3.000.000 € 471,05 €
AMPLIACIÓ DE 2.400.000 € 3.500.000 € 614,26 €

Per a qualsevol consulta o aclariment, les persones interessades poden contactar el departament de col·legis professionals d’Adartia: Tel .: 91.781.76.71 / email: abogados@adartia.es