S’informa que la senyora Cristina Oliver, de la nova corredoria Howden Artai S.A.U., a través de la qual se substància la nova pòlissa de RC contractada per l’ICAIB amb la companyia Allianz, oferirà atenció personalitzada als col·legiats a Mallorca, Menorca i Eivissa.

Així, estarà a la seu de Palma els dilluns, de les 9.30 a les 11.30 hores i també es desplaçarà a les seus de Menorca i Eivissa en dates encara per determinar i de les quals, quan es determini, s’informarà a la circular.

Les persones interessades poden sol·licitar cita prèvia o als telèfons 971.716.689 i 673.411.453 o bé al correu electrònic cristina.oliver@artai.com