Ateses les noves restriccions de mobilitat i mesures de protecció acordades pel Govern en data 29 de març, l’ICAIB romandrà tancat a l’atenció presencial des del dia 30 de març i mentres durin aquestes limitacions. Això no obstant, mantindrà l’atenció per via electrònica, de manera que es detallen tot seguit les diferents adreçes de correu a les quals es podem dirigir els col·legiats en funció de la consulta i / o necessitat que presentin: