S’adjunta al final d’aquestes línies l’escrit remès a l’ICAIB aquest mes de gener en el qual es dóna compte de l’acord de la Junta sectorial de magistrats de les seccions penals de l’Audiència Provincial de les Illes Balears sobre unificació de criteris en relació amb la revisió de condemnes després de l’entrada en vigor de la Llei 10/2022.

Acord