Seguint les noves instruccions rebudes a l’Oficina d’Estrangeria, s’informa als col·legiats que a partir del15 de setembre hi haurà un canvi important en la tramitació de la documentació d’Estrangeria a través de l’ICAIB,llevat dels NIEs, la gestió dels quals segueix igual.

En concret, i en primer lloc, Estrangeria ha assignat al Col·legi un únic dia a la setmana (els dilluns) per pujar al núvol (Internet) la documentació lliurada pels col·legiats, de manera que a partir d’ara, l’ICAIB no podrà fer aquest pas com venia fent fins ara (és a dir, pujar-lo a Internet l’endemà o fins i tot el mateix dia del seu lliurament pel col·legiat), sinó que els escrits recollits de dilluns a divendres d’una setmana es pujaran en la seva totalitat el dilluns de la setmana següent.

A més, i també a partir de dia 15 de setembre, Estrangeria comptabilitzarà com a data d’entrada de la documentació no ja la del registre de la documentació a Internet, com fins ara, sinó la de la data de la cita a Estrangeria, que, en la mesura d’allò que sigui possible serà el dilluns següent al registre a Internet de la documentació.

Aquestes modificacions suposen que entre el lliurament de la documentació al Col·legi i el dia de la cita poden passar, com a mínim, dues setmanes, per la qual cosa es recomana als col·legiats que, a fi d’evitar la caducitat d’alguns dels documents que volen tramitar, tinguin en compte aquests nous terminis.