S’informa que el divendres 14 de gener, de les 10 a les 12 hores, el personal de secretaria de l’ICAIB Palma i la de la seu de Menorca seguirà un curs de formació, per la qual cosa els serveis que presten aquests departaments no estaran operatius durant aquestes dues hores.