Informem als col·legiats que el Consell General de l’Advocacia Espanyola ha habilitat l’accés a la plataforma LexNet Advocacia des de la zona privada de tots els col·legis d’Espanya, inclòs  l’ICAIB.

No obstant això, advertim que aquesta plataforma encara no està operativa, per la qual cosa cap col·legiat rebrà cap notificació, d’igual manera que tampoc es tramitaran els escrits que es presentin a través d’aquesta plataforma.

Donada la preocupació que genera l’engegada d’aquest sistema telemàtic de comunicacions a partir de l’1 de gener de 2016, el ICAIB anirà informant puntualment de qualsevol novetat que es produeixi sobre aquest tema.