Amb l’objectiu d’avançar en el camí de la igualtat i la no discriminació, es recorda que, a instàncies de la Comissió d’Igualtat de l’ICAIB, a l’adreça electrònica igualtat@icaib.org els col·legiats interessats poden enviar qualsevol suggeriment que puguin tenir en matèria d’igualtat o comunicar qualsevol incidència o qüestió de desigualtat que pugui sorgir en l’àmbit de la professió de l’advocacia.

Es tracta d’un canal obert per denunciar actuacions discriminatòries per raó de gènere, joventut, maternitat/paternitat, raça, religió, etcètera.

Igualment, es pretén que la bústia serveixi per fer un seguiment del nivell d’aplicació pràctica, als jutjats i tribunals de les illes, del protocol per a suspensió d’actes judicials per maternitat o paternitat que, a instàncies de la Comissió d’Igualtat, va aprovar el TSJIB.

Protocol de suspensió d’actes judicials


Ampliació del protocol de suspensió d’actes judicials per maternitat / paternitat de professionals de l’advocacia