Informam que s’ha modificat la configuració del calendari de guàrdies per tal d’ajustar-lo a les necessitats reals del servei, de manera que es garanteixi més presència de lletrats de guàrdia en els dies i/o mesos en què estadísticament sempre es produeixen més telefonades per fer assistències, i, en canvi, una presència menor en les jornades, com ara festius i/o caps de setmana, en les quals les sol·licituds d’assistència de la centraleta disminueixen significativament. L’ICAIB considera que aquest canvi, que serà efectiu ja en el segon semestre del 2018, es traduirà en una sèrie d’avantatges per a totes les persones implicades, d’una manera o l’altra, en les assistències.

Així, tot i que al llarg de l’any els lletrats faran el mateix nombre de guàrdies, el nou sistema permetrà que els col·legiats puguin prestar el servei de manera més còmoda, atès que, com que hi haurà més companys de guàrdia en els dies en els quals presumiblement hi ha més assistències, podran atendre el servei amb més tranquil·litat i reduir els casos, no infreqüents, en què mentre s’està atenent un detingut el lletrat rep noves telefonades de la centraleta per cobrir una nova assistència.

A més, la implantació de la nova organització del calendari de guàrdies es pot traduir en el fet que hi hagi menys temps d’espera als centres de detenció, la qual cosa, sens dubte, redundarà en benefici de les persones detingudes i permetrà oferir una resposta més àgil als requeriments d’assistència dels organismes sol·licitants.