El Consell General del Poder Judicial i l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, integrat, entre d’altres organismes, pel Consell General del Poder Judicial, han editat el decàleg ¡Ya está bien!, que pretén conscienciar les dones que pateixen atacs a la seva vida, llibertat, igualtat i dignitat a mans de les seves parelles o exparelles perquè es decideixin a fer el pas que els permeti sortir d’aquesta situació.

La publicació va ser idea del magistrat Enrique Ortolà, titular del Jutjat Penal número 2 de València i autor de les deu frases sobre les bondats de les relacions lliures de violència que figuren al decàleg, i conté les il·lustracions de Miguel Chordá.

Amb la seva publicació al web col·legial, l’ICAIB vol contribuir a tractar de donar la màxima difusió a una publicació pensada per animar les dones que són víctimes de la violència a recórrer als mecanismes amb què compta el sistema legal per a la seva ajuda i protecció.

El CGPJ ha editat 20.000 exemplars, que es distribuiran en els jutjats exclusius de Violència sobre la Dona i a la resta dels òrgans judicials amb competències en aquesta matèria, així com en diverses institucions.

Decàleg

Decàleg QR