S’adjunta al final d’aquestes línies la carta que el degà ha adreçat als professionals de la Institució de Mediació de les Illes Balears amb motiu de la celebració, el pròxim 21 de gener, del Dia Europeu de la Mediació.

Carta