S’adjunta al final d’aquestes línies l’imprès aprovat per la Direcció General d’Infància, Joventut i Família per certificar la visita dels lletrats d’ofici als interns en centres de menors (Es Pinaret i Es Mussol) de cara a la justificació i a l’ abonament de les esmentades visites. Cal aportar còpia del certificat al centre per a incorporar a l’expedient del menor.

Certificat visites menors