Donat l’interès que pot tenir per als professionals de l’advocacia, adjuntam al final d’aquest article la circular 1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat sobre la responsabilitat penal de les persones jurídiques després de la reforma del Codi Penal.

La FGE, per a la qual “cap exigència normativa internacional avala la necessitat de la reforma”, justifica l’elaboració de la circular en “la importància de les modificacions introduïdes en l’art. 31 bis i els dubtes que aquestes susciten, de manera especial la incorporació d’una completa regulació dels “models d’organització i gestió”, l’observança dels quals permet exonerar la responsabilitat penal de la persona jurídica … “.

Circular FGE