Adjuntam seguidament la circular remesa pel secretari de Govern del Tribunal Suprem sobre la forma de presentació telemàtica d’escrits de personació davant les diferents sales que composen el TS, amb especial referència a les personacions que es facin en recursos de cassació per a la unificació de doctrina davant la Sala Quarta del Tribunal Suprem.