Informam els col·legiats que, amb l’objectiu de tractar d’optimitzar la informació que es proporciona als professionals adscrits al Torn d’Ofici ia l’Assistència Lletrada al Detingut, a partir d’aquest mes de desembre de 2016 l’ICAIB remetrà, els primers dilluns de cada mes, als lletrats/lletrades que integren aquest servei, circulars informatives específiques del TO i ALD.

No obstant això, tots els col·legiats, també els inscrits en el Torn d’Ofici, seguiran rebent les circulars de formació que s’envien els dimecres, així com les d’informació general dels divendres, ja que aquestes comunicacions inclouen diferents ressenyes d’interès relacionades amb la professió i / o amb el Col·legi.