El degà de l’ICAIB ha sol·licitat a la Delegació Especial de l’AEAT de les Illes Balears que doni trasllat a les administracions corresponents de la preocupació expressada per diversos professionals respecte dels terminis per a la presentació de les declaracions i autoliquidacions tributàries, així com de la seva sol·licitud que aquests s’ampliïn.

En l’escrit dirigit a la delegació, el degà assegura que aquesta petició, que ha estat secundada per diferents agrupacions professionals i, fins i tot, pel Defensor del Poble, “resulta un clam entre els professionals, ja que es refereixen incomptables dificultats perquè molts contribuents puguin complir en termini amb les seves obligacions tributàries “.

En aquest sentit, assenyala, “i ateses les actuals circumstàncies, d’allò que exposen els col·legiats, es dedueixen, no només les dificultats econòmiques i delicada situació a les quals s’han vist abocades moltes empreses com a conseqüència del coronavirus, sinó també l’existència d’una contradicció manifesta entre el compliment dels terminis i l’obligació de confinament i de respectar les restriccions de mobilitat de les persones, que, en pura lògica, acompanyen l’estat d’alarma “. I és que, afegeix, “s’ha de tenir en compte que no són pocs els contribuents que han de desplaçar-se per proporcionar o enviar físicament la documentació exigida en la presentació de les declaracions i autoliquidacions, amb el risc que aquest trasllat pot comportar per a la salut dels que remeten i reben aquests documents “.

En el seu escrit, el degà refereix, així mateix, que no són poques les persones, especialment les de major edat, que opten per la via presencial, a les oficines de l’AEAT, una cosa que ara per ara resulta impossible i desaconsellable.

Motius tots ells, conclou, dels quals es desprèn la necessitat de flexibilitzar els terminis de presentació.