Servei de correu postal certificat: aprofita tots els avantatges

El servei de correu postal de contingut certificat que ofereix l’ICAIB per a ús exclusiu pels col·legiats i que, a més de la pròpia tramesa de la carta, certifica també el seu contingut amb plenes garanties de confidencialitat, permet als col·legiats accedir a tota una sèrie d’avantatges, de manera que, a més d’estalviar els desplaçaments fins a les oficines de Correus, poden fer el seguiment dels seus enviaments i gestionar-ne directament la facturació a través de la Intranet del Col·legi, a la qual s’accedeix a www.icaib.com.

De fet, la comoditat que resulta d’utilitzar aquest servei i la possibilitat que l’interessat faci el seguiment dels correus són els motius de l’augment sostingut que experimenta any rere any l’ús d’aquesta prestació per part dels col·legiats. Així, mentre que el seu primer any d’implantació (2018) es varen remetre 2.252 notificacions, el 2022 foren més de 4.900, la qual cosa representa una pujada propera al cent per cent.

IMPORTANT: recordem que tota la documentació del correu a enviar ha d’estar signada digitalment pel col·legiat remitent.

Noves tarifes del servei per a l’any 2024

1 a 3 pàgines

13,31IVA inclòs
  • enviaments de fins a 20 grams

4 a 9 pàgines

14,58IVA nclòs
  • enviaments de 20 a 50 gr

10 a 19 pàgines

19,36IVA nclòs
  • envíaments de 50 a 100 gr

20 a 99 pàgines

22,38IVA nclòs
  • enviaments de 100 a 500 gr

Més de 100 pàgines

29,65IVA nclòs
  • enviaments de 500 a 1.000 gr.

Usos principals:

– Reclamacions de deutes
– Notificacions de terminis
– Comunicacions a clients del torn d’ofici
– Reclamacions bancàries

Funcionament

– Correus retira els enviaments a l’ICAIB.
– Factura a nom del col·legiat.
– Correus fa l’enviament postal.
– El Col·legi certifica el contingut.
– El justificant de recepció o, si escau, la devolució arriba a l’ICAIB, que informa al col·legiat.
– L’ICAIB fa el seguiment web de l’enviament.
– Presentació de l’escrit que s’ha de remetre i de certificar, signat digitalment i amb especificació de l’adreça postal de destinació, als formularis.

Avantatges

– Sempre es certifica el contingut de l’enviament.
– Seguiment de l’enviament per part del Col·legi.
– Arxiu en registre de la documentació enviada.
– Estalvi de desplaçaments a les oficines de Correus.
– Servei més econòmic que, per exemple, el burofax.