Comissió de Torn d’Ofici i Assistència Lletrada al Detingut

President: Carmen López González
Secretaria: Luisa Serra Jover
Components de la comisisó:

Rafael Serra Perello
Dolores Puertas Puyol
Miguel Font Carvajal
Andrea Carmen Escandell Leal

Rafael Llompart Mas
César Mateu Álvaro
Elena Font Carvajal
Catalina Monserrat Moll
Juan Alfonso Enriquez De Navarra Rossello

Carmen Vargas Azzati
Gloria Olmos Suñen
José Luís Tugores Sureda
Sonia Pardo Fernández
Alberto Herrán De Viu