Comissió d’Honoraris

Presidents: Dª Patricia Campomar Gomez y D. Salvador Perera Morell
Coordinador: D. Iñigo Casasayas Talens
Components de la Comissió d’Honoraris:

BLANCO RODRIGUEZ, LYDIA

BORDOY BENNASAR, MANUEL

BORRAS MARIA, MARTA

CABRER SUREDA, ANTONIO

CAFFARO BOSCH, BARTOLOME

CARDONA GUASCH, EVA MARIA

COLL TRIAY, LUIS

DEL CAMPO YAGÜE, FRANCISCO

ESPINOSA SASTRE, JUAN CARLOS

ESTEBAN VERA, JUAN BERNABE

FUSTER GRALLA, ANTONIO JOSE

ILLESCAS MACHO, GREGORIO

ISERN MODINO, SUSANA

MARTINEZ LOPEZ, VICENTE

MORAGUES AMENGUAL, JUAN MIGUEL

PRATS PERELLO, JAIME

TIMONER RIBAS, ALICIA

TRUYOL RODRIGUEZ, MARC

VALLS FLORES, JESUS RAFAEL

ZAFRA INIESTA, JOSE LUIS

Informació d’interès:
La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears vol deixar constància expressa de la situació actual amb relació als Criteris Orientadores d’Honoraris Professionals:
Les actuals directrius marcades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), així com determinada normativa europea transposada al nostre dret intern, adverteixen als Col·legis d’Advocats sobre la necessitat de suprimir qualsevol barem, criteri, recomanació u orientació en matèria d’honoraris professionals per entendre que aquests podrien suposar una pràctica restrictiva de la lliure competència. Tal circumstancia motivà que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears procedís a suprimir les Normes o els Criteris Orientadors d’Honoraris.
Conseqüència directa d‘això és que, a l’actual escenari, els dictàmens d‘honoraris que, per imperatiu legal, emeteix aquest Il·lustre Col·legi es confeccionen atenent als usos i costums que en matèria d‘honoraris s‘han vingut aplicant per la Junta de Govern i en base a les interpretacions efectuades per aquesta Junta en nombrosos dictàmensja emesos en múltiples supòsits informats al llarg dels anys.