Informem que el Consell General de la Advocacia Espanyola comunicarà als col·legiats a través del correu electrònic, la relació de totes les incidències que es puguin produir en el funcionament de LexNET Abogacía que provoquin la no disponibilitat del sistema.

Està previst que en aquestes comunicacions figuri l’hora exacta de la notificació de la incidència, així com un certificat del CGAE que servirà com a justificant de la concreta no disponibilitat del sistema per utilitzar-lo en la forma oportuna.