Davant les notícies aparegudes en alguns mitjans de comunicació en relació a les possibles conseqüències que, en l’àmbit penitenciari, podrien derivar-se de les denúncies de maltractaments a la presó, la Comissió de Drets Humans de l’ICAIB ha fet públic, en data 4 d’octubre de 2016, un comunicat en el qual recorda que entre els drets de les persones internes figura la llibertat d’expressió i de comunicació “sense cap tipus de censura prèvia”.

En el comunicat, els membres de la Comissió recorden que “les persones privades de llibertat constitueixen un col·lectiu especialment vulnerable” i manifesten que “davant una denúncia de vulneració de drets allò que és procedent és la investigació de les irregularitats denunciades i, si escau, l’adopció de les mesures necessàries per a la seva esmena i per evitar la seva reiteració i mai la repressió automàtica del o de la denunciant, que únicament es pot entendre com una voluntat de censura per atemorir víctimes de vulneracions de drets que pretenguessin denunciar “.