Dijous 24 /10/2019. La Junta de Govern de l’ICAIB desmenteix, tal i com ha pogut constatar el degà aquest mateix matí en una trobada mantinguda amb el delegat del Govern, que des de la Delegació de Govern s’hagi assenyalat a despatxos professionals d’advocats com els que presumptament haurien copat de forma massiva les cites que concedeix l’Oficina d’Estrangeria perquè les persones estrangeres facin diferents tràmits.

La Junta de Govern lamenta el perjudici que aquesta informació pot causar al conjunt de la professió i, especialment, als professionals de l’advocacia que es dediquen al dret d’estrangeria amb plena observança de la normativa vigent en la matèria i dels principis deontològics de la professió.

La Junta de Govern recorda que la majoria d’aquests lletrats i lletrades fa bona part dels tràmits dels seus clients i obté les cites per comparèixer a l’Oficina d’Estrangeria per mitjà del Col·legi d’Advocats a través d’un procediment transparent i perfectament pautat establert en el protocol que a aquest efecte tenen subscrit la Delegació del Govern i aquesta corporació col·legial, alhora que manifesta que els advocats que no s’han adherit a aquest protocol sol·liciten les cites dels seus clients amb plena observança del procediment administratiu establert.

Finalment, ha sol·licitat que, si de la investigació iniciada a la Delegació —que fins ara, segons han confirmat a l’ICAIB, no apunta a despatxos d’advocats—, es detectés que alguna persona col·legiada pogués estar fent aquesta pràctica, ho posi en coneixement del Col·legi immediatament.