Adjuntem al final d’aquestes línies ,el comunicat de la Junta de Govern de l’ICAIB en el qual expressa el seu rebuig a moltes de les propostes incloses en el document de treball elaborat pel Consell General del Poder Judicial de cara a l’elaboració d’un pla de xoc per a la reactivació de l’activitat judicial quan acabi l’estat d’alarma.

A falta d’una anàlisi més detallada d’aquest document i en espera a la presentació, el pròxim dimarts, de l’informe que al respecte està fent el Consell General de l’Advocacia Espanyola i que inclourà els suggeriments aportats per les diferents corporacions col·legials, la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·Legi d’Advocats de les Illes Balears (ICAIB), indica en primer lloc que moltes de les propostes del CGPJ són, en realitat, “reformes normatives i processals de gran calat i abast, més o menys encobertes i sostretes al necessari debat públic , a la recerca del consens amb tots els operadors i agents que intervenen en la Justícia i, fins i tot, en alguns casos, a la tramitació parlamentària “i que, suposen, en la pràctica, un retrocés en tota regla dels drets i les garanties que el estat de Dret proporciona als ciutadans i professionals “.

L’òrgan de govern col·legial considera, així, que algunes de les mesures formulades des del poder judicial, “restringeixen l’accés de les persones al seu dret a la tutela judicial efectiva en pràcticament totes les jurisdiccions; amplien els supòsits i les quanties dels judicis verbals; proposen modificacions estructurals i organitzatives de gran afectació i envergadura; plantegen l’extensió de determinades pràctiques limitadores del dret constitucional a la defensa; i suposen un menyspreu del dret al descans d’advocats, ciutadans i altres operadors jurídics “.

Entre altres qüestions, la Junta considera “inadmissibles les diferents propostes que es formulen al llarg de tot el document de treball en nom de, per una banda, reduir, en determinats casos, el dret a litigar que tenen els ciutadans i , de l’altra, de limitar, de forma molt significativa i mitjançant un augment inaudit de les vies coercitives o a través de sorprenents propostes d’eliminació directa, la possibilitat de recórrer les resolucions judicials en pràcticament totes les jurisdiccions “. Mesures totes elles, que segons el parer de l’òrgan de govern col·legial, “és tant com suposar que els jutges no s’equivoquen i retallar en la pràctica les opcions dels ciutadans a defensar, mitjançant el litigi o l’oposició, els seus drets i legítims interessos” .

En un altre ordre de coses, la Junta alerta de l’existència en el document d’un nou intent de modificar l’actual estructura i organització judicials, atès que es proposa estendre, en determinats supòsits, el model dels anomenats jutjats de clàusules sòl; i incideix que la proposta d’habilitar el mes d’agost per a la tramitació i resolució ordinària dels processos judicials, això sí, especificant que això s’ha d’acompanyar “de la racionalització (que no supressió) de les vacances de jutges, magistrats, fiscals i funcionaris “, resulta un menyspreu absolut i inadmissible dels drets al descans i a la conciliació, no només d’advocats i procuradors, sinó també d’altres operadors jurídics i treballadors al’servei de la Justícia, així com dels propis ciutadans que hagin de participar, com part afectada, testimoni, etcètera, en aquestes actuacions.

Adverteix també sobre la proposta de limitar l’extensió dels escrits processals, una mesura que no s’entén en quina forma podria contribuir a l’agilització judicial; així com de les conseqüències regressives que, sobre els drets de les persones, suposen la generalització de les sentències “in voce”; la celebració de judicis sense vista en determinats casos; i la vasta ampliació dels supòsits que podrien ser objecte de l’anomenat judici verbal, més ràpid, però també menys garantista.

Davant d’aquestes propostes, la Junta de Govern s’alinea a el pla de reactivació judicial proposat pel Consell General de l’Advocacia Espanyola, i aposta per quanta iniciativa tingui per objecte facilitar el teletreball de tot el personal al servei de la Justícia, d’una banda; per l’activació immediata de la possibilitat de presentar escrits a través de LexNET i altres plataformes judicials, que es podrien anar tramitant tot i que es mantingui la paralització de l’activitat i dels terminis processals; i per la realització de tràmits i altres actes que no requereixen l’assistència presencial.

Comunicat Junta