La Junta de Govern ha convocat un concurs per cobrir la plaça de control dels telèfons d’incidències i de centraleta de guàrdies del servei d’assistència lletrada al detingut en horari no laboral de l’ICAIB.

El nou servei es prestarà en règim d’arrendament de serveis entre l’1 de gener i al 31 de desembre de 2018 i les funcions consistiran en l’atenció telefònica del telèfon d’incidències assignat per a urgències de companys de guàrdia i del telèfon del supervisor de la centraleta de guàrdies d’ALD per incidències dels jutjats i / o de les FFyCC de Seguretat de l’Estat. Per a l’exercici d’aquestes funcions s’assignarà una terminal de telèfon a la persona responsable del servei.

Les persones interessades, que compleixin els requisits establerts a la convocatòria, poden presentar la seva sol·licitud a la secretaria de les diferents seus de l’ICAIB, fins al dia 20 de novembre de 2017.

Convocatòria