Informam els col·legiats que l’ICAIB ha iniciat la preparació del calendari de guàrdies per a l’any 2017.

Així, en el cas del partit judicial de Palma, únicament es tindran en compte per a la inscripció en el llistat de guàrdies de penal general els escrits o peticions d’inscripció en els quals constin 7 lletrats i conformin un grup complet, evitant, d’aquesta manera, possibles dificultats de substitució en els casos d’agrupacions incompletes. Per això, aquells col·legiats que estiguin inscrits i no formin un grup complet de 7 podran ser canviats de grup i inclosos en un altre fins a completar les agrupacions de set advocats. En el cas de les guàrdies de violència domèstica, judicis ràpids, menors i estrangeria, les persones interessades únicament han de confirmar la seva presència en grups de dos.

A més, i a petició dels col·legiats, a les seus d’Inca i de Manacor, es poden crear grups de dos per a les guàrdies de penal general, mentre que a Eivissa es poden formar grups de dos per a les guàrdies de penal general i de Judicis ràpids.

El dia 11 de novembre és la data límit per presentar els escrits, que s’han de dirigir en el cas de Palma a l’adreça electrònica (anapilar.lopez@icaib.org), al d’Inca a (inca@icaib.org); a Manacor (manacor@icaib.org) i a Eivissa (eivissa@icaib.org).