Recordem als col·legiats que poden consultar el calendari de guàrdies amb el carnet col·legial en la plataforma de permutes creada per l’ICAIB (https://extranet.icaib.org/).