El degà de l’ICAIB i el regidor de l’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics de l’Ajuntament de Palma han signat el 16 maig 2016 un conveni de col·laboració que permetrà, en paraules del degà, ampliar i millorar l’atenció a les dones que són víctimes de maltractaments, així com reforçar la protecció dels seus drets.

L’acord preveu que, quan una víctima vagi al Servei d’Atenció Integral a la Violència de Gènere (SAIVG) de l’Ajuntament i es constati que hi ha una situació de maltractament generalitzat, encara que no hi hagi hagut prèviament cap mena de denúncia, els responsables del servei avisaran el Col·legi d’Advocats perquè aquest designi un professional del servei de guàrdia del torn especialitzat en l’assistència jurídica a les víctimes de la violència de gènere.

Segons l’opinió de Martín Aleñar, l’aplicació pràctica de l’acord facilitarà arribar a un major nombre de dones i, sobretot, de fer-ho “més a temps i des del minut u”, ja que, en l’actualitat, tot i que la normativa vigent ja preveu l’assistència lletrada gratuïta d’aquest col·lectiu de forma immediata a la interposició de la denúncia, la realitat és que en la major part dels casos l’advocat rep l’avís quan la víctima es troba ja a la policia o la guàrdia civil, o bé perquè hi ha anat voluntàriament, o bé perquè les forces de seguretat han estat alertades per un tercer que hi ha hagut un episodi de violència.

En canvi, coincideixen a assenyalar Martín Aleñar i el regidor Aligi Molina, la possibilitat de detectar prèviament situacions de maltractament i d’actuar amb antelació, objectiu del conveni, és absolutament essencial perquè les víctimes de la violència de gènere rebin des del primer moment una orientació especialitzada, completa, integral i personalitzada que els permetrà conèixer amb exactitud i “en un ambient una mica més assossegat o serè” totes les opcions de protecció que li proporciona la llei, a ella i als seus fills, així com els drets de tota classe que els assisteix.

Conèixer per endavant aquestes opcions, han insistit, és fonamental perquè la dona pugui adoptar una decisió, “sigui aquesta la que sigui”, que es fonamenti en un ampli coneixement dels seus drets. En cas que la víctima opti per la denúncia, serà el mateix professional que l’ha atès el que l’acompanyarà durant tot el procés.

D’aquesta manera, ha incidit el regidor, l’objectiu és que la dona que pateix violència de gènere tingui totes les eines i assessories necessàries, des de la social fins a la jurídica i legal, que li permetin decidir el camí més adequat per aconseguir sortir d’aquesta situació, sabent que compta amb el suport institucional per fer-ho.

El degà, per la seva part, confia que altres ajuntaments de les Illes en prenguin exemple i impulsin aquest tipus d’acords.