La Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat, en sessió de dia 14 d’octubre de 2016, convocar eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern de l’ICAIB, concretament per als càrrecs de degà, bibliotecari- comptador, i diputats tercer, cinquè, sisè, setè i vuitè i que tindran lloc el dia 15 de desembre de 2016, de les 10:00 a les 18:00 hores, a la sala d’actes de la seu palmesana de l’ICAIB.

D’acord amb el calendari aprovat el termini per presentar les candidatures romandrà obert fins a les 14:00 hores del dia 24 de novembre de 2016. Les candidatures han de ser subscrites pels candidats i poder ser conjuntes per a varis càrrecs o individuals per a càrrecs determinats.

Adjuntam AQUÍ l’acord de convocatòria.