La Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears ha convocat la setzena edició del Premi Luis Pascual González, dotat amb 3.000 euros, i al qual poden concórrer els llicenciats i graduats en Dret per qualsevol universitat.

Tal com s’especifica a les bases, que es poden consultar al final d’aquest text, els treballs han de versar sobre el dret civil de les Illes Balears; han de ser individuals i inèdits, i han de tenir una extensió mínima de 25 pàgines i màxima de 75.

El 30 de novembre de 2018 acaba el termini límit per presentar l’original, del qual s’han d’aportar cinc exemplars a la seu de la Reial Acadèmia (la Rambla, 10; telefax 971719206; correu electrònic: decano@icaib.org).

[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/wp-content/uploads/2018/09/Convocataria-Pascual-Glez-1.pdf” title=”Bases XVI Premi Luis Pascual González” ]