La Junta de Govern ha convocat un concurs per cobrir la plaça de control dels telèfons d’incidències i de centraleta de guàrdies d’ALD en horari no laboral de l’ICAIB.

Aquest servei es prestarà en règim d’arrendament de serveis l’1 de gener a 31 de desembre de 2021 i les funcions consistiran al’atenció del telèfon d’incidències assignat per a urgències de companys de guàrdia i del telèfon del supervisor de la centraleta de guàrdies d’ALD per incidències dels jutjats i / o en les FFyCC de Seguretat de l’Estat.

Per a l’exercici d’aquestes funcions s’assignarà un terminal de telèfon a la persona responsable del servei.

Les persones interessades, que compleixin els requisits establerts en la convocatòria, poden presentar la seva sol·licitud a la secretaria de les diferents seus de l’ICAIB, fins al dia 23 de octubre de 2020.

Convocatòria