Els jutges de Família i de Violència sobre la Dona de Palma han adoptat un acord en data 25 de març en el qual fixen els criteris per complir amb la directriu del CGJP en relació al règim de custòdia, visita i estades i en el qual insten els progenitors perquè intentin arribar a acords a fi de minimitzar la sortida dels menors dels respectius domicilis, allargant visites i reduint el nombre d’elles. “Aquesta modificació consensuada – assenyalen- suposa una modulació o modificació merament conjuntural i provisional del règim de custòdia, visites i estades i de la forma d’executar-lo, que es veurà plenament restablert d’acord amb resolució judicial, un cop s’alci l’estat d’alarma o qualsevol de les seves pròrrogues”.

D’altra banda, els jutges mantenen la suspensió dels règims de visites en els Punts de Trobada i indiquen que en règim d’intercanvi es podrà recórrer a l’assistència d’una altra persona que s’encarregui de l’intercanvi, recomanant a aquests efectes que es documenti l’anomenament d’aquesta persona.
Segons les juntes de jutges de Família i Violència, els incompliments del règim de visites s’han de denunciar, en tot cas, dins del procés d’execució corresponent. No obstant això, l’execució només es despatxarà en els supòsits d’urgència, prèviament justificada documentalment mitjançant el suport mínim probatori.

A més, acorden que totes les estades que no es duguin a terme per l’actitud obstativa d’algun dels progenitors donen lloc a la compensació dels corresponents períodes en la forma i temps que triï el progenitor perjudicat.

Acord Família març 25 jutges Palma