S’adjunten al final d’aquestes línies els acords següents: l’acord adoptat en data 23 de març de 2020 per la Junta de jutges de Maó sobre unificació de criteris en matèria de família amb vista a l’establiment de pautes d’actuació destinades a les finalitats de protecció del RD 463/2020; l’acord dels jutges de Família i de Violència sobre la Dona de Balears sobre la suspensió de visites en els punts de trobada familiar; i el criteri de la Fiscalia General de l’Estat sobre compliment del règim de custòdia compartida i visites.

Criteri FGE

Acord jutjats Família i Violència IB (https://www.icaib.org/covid-19-los-jueces-de-familia-y-de-violencia-sobre-la-mujer-acuerdan-suspender-los-regimenes-de -visites-en-els-punts-de-trobada-familiar-2020.03.19 /)

 

Acord Junta de jutges de Maó