En la societat, en les administracions i també en els tribunals, s’amunteguen els interrogants originats per la irrupció de la COVID-19 i de les mesures per afrontar la malaltia. Les limitacions derivades de la declaració de l’estat d’alarma, corresponien a un estat d’excepció encobert? El Reial decret 463/2020, establia una limitació de drets o una suspensió general en tota regla? La restricció del dret a la llibertat deambulatòria, implica una retallada tàcita d’altres com el de manifestació, vaga, llibertat religiosa i culte? La vacunació, pot ser obligatòria? Els jutges, han assumit, o no, funcions sanitàries? Es pot exigir responsabilitat patrimonial a les administracions pel deteriorament econòmic registrat en diferents sectors? Es pot seguir en els drets fonamentals de les persones a partir de la cobertura de lleis ordinàries? A aquestes i altres preguntes tracten de donar resposta diversos juristes a Missèr. Però no, tampoc en aquestes pàgines hi trobarem solucions úniques.

En el número 131 de la revista s’aborden també altres assumptes d’interès com, entre d’altres, l’increment que han experimentat en jutjats i tribunals els conflictes legals de caràcter econòmic, molts dels quals derivats, evidentment, del coronavirus; la intenció de posar en marxa, el 2022, la nova plataforma de justificació en línia dels assumptes de torn d’ofici que han ideat el Departament de Sistemes de l’ICAIB i la Comissió de Torn d’Ofici, o els resultats del baròmetre intern de l’advocacia, que revela l’opinió d’aquests professionals sobre diversos aspectes del món jurídic i de la mateixa professió.

A la secció «El Col·legi» donam compte de les noves funcionalitats que els col·legiats podran trobar a la intranet de l’ICAIB; del lliurament del Premi per la Igualtat a la degana de l’advocacia de Barcelona, Maria Eugènia Gay, i informació dels premis amb què l’Advocacia Espanyola ha reconegut dues iniciatives col·legials: la plataforma de permuta de guàrdies i el protocol de suspensió d’actes judicials per paternitat/maternitat dels advocats i les advocades.

La situació a l’Afganistan, la decisió dels tribunals de paralitzar la devolució de part dels menors que al maig creuaren la tanca fronterera de Ceuta o la petició formulada per l’ICAIB a Parlament perquè s’iniciï el procediment de nomenament de Síndic de Greuges, són els temes que centren la secció «Drets humans».

Missèr 131