S’adjunta al final d’aquestes línies la informació relativa al curs d’especialització en mediació en dret animal, de 200 hores de durada i organitzat per mòduls. Als inscrits se’ls assigna un tutor que els oferirà suport tant per completar la part teòrica del curs com per desenvolupar els exercicis pràctics.

Més informació