S’informa que les dades personals d’un client d’ofici que apareixen a la corresponent designació de lletrat són els que el mateix justiciable ha proporcionat per a l’emplenament de l’expedient de justícia gratuïta, de manera que per obtenir-ne més informació, l’interessat s’ha de dirigir, en el cas d’un procediment iniciat, al Jutjat en el qual es tramiti la causa.