Davant els dubtes plantejats per alguns professionals en relació amb l’àmbit d’aplicació de l’ampliació del termini per a la presentació i l’ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions, la secretaria tècnica de l’Fòrum d’Associacions i i Col·legis de Professionals Tributaris aclareix el següent:

  • Per a determinar el volum de les operacions de’2019 per a pimes i autònoms en els casos en què no hi hagi volum d’operacions a efectes d’IVA, caldrà referir-se a l’import net de la xifra de Negocis de l’IS o l’equivalent en l’IRPF, tenint-se en compte l’INCN de la darrera declaració presentada.
  • Per determinar el volum d’operacions en persones físiques membres d’una entitat en règim d’atribució de rendes, es considera la part proporcional que se li atribueixi com comuner d’aquesta.