Per tal d’ampliar i millorar el servei de bases de dades jurídiques en línia que l’ICAIB posa a l’abast dels col·legiats, s’ha arribat a un acord amb la multinacional jurídica espanyola VLEX, pel qual s’activa un període de dos mesos de prova (del 22 d’octubre al 21 de desembre) en el decurs del qual els col·legiats tindran accés gratuït, a través del web col·legial, a una nova base de dades molt completa i funcional.

Per això, es demana als col·legiats que a partir de la data esmentada accedeixin a aquesta base de dades que ens proporcionin la seva opinió responent a la breu enquesta que hi ha en aquest enllaç (https://encuestas.icaib.org/index.php?r=survey/index&sid=563599&lang=es), atès que serà precisament el parer expressat en les respostes allò que fonamentarà, en el seu moment, la decisió col·legial de contractar o no aquesta base de dades per posar-la a disposició dels col·legiats gratuïtament.

La nova base de dades conté més de 5,7 milions de documents a text complet i més de 50 editorials/partners, i inclou totes les sentències del Tribunal Suprem, de l’Audiència Nacional i del Tribunal Constitucional, totes les de l’Audiència Provincial i del TSJ de les Illes Balears, així com una àmplia selecció de la resta dels tribunals.

També incorpora eines de gran utilitat, com un traductor jurídic a diferents idiomes, un cercador intel·ligent (Google jurídic) i la possibilitat de personalitzar la base de dades a conveniència de cada usuari.

Manual de l’usuari