S’adjunta al final d’aquestes línies l’acord adoptat en data 9 de juny de 2021 pel magistrat jutge degà d’Eivissa, davant les “incidències recurrents comunicades pel Jutjat de Violència sobre la Dona nombre Un d’Eivissa, relatives a assenyalaments de judicis ràpids amb o sense detingut i presentació de detinguts, fora de la franja horària establerta en el vigent ‘Protocol de Coordinació entre la Policia Judicial i els Jutjats d’instrucció per a la tramitació i atenció d’Atestats amb detinguts en l’àmbit dels judicis ràpids’”.

Acord 09/06/2021