L’ICAIB i l’Ajuntament d’Eivissa han signat un conveni de col·laboració a fi de facilitar que aquells lletrats que ho desitgin es puguin inscriure en el registre de professionals que atendran els anomenats bons de consultoria de l’espai Eivissa Crea, un servei d’assessorament a persones emprenedores que volen crear una empresa.

D’aquesta manera, cada emprenedor podrà rebre, segons els criteris dels tècnics d’Eivissa Crea, fins a vuit bons de consultoria que podrà bescanviar per l’assessorament professional que rebi. Els bons, equivalents a un preu de 35 euros bruts per unitat, serveixen com a mitjà de pagament al professional que hagi atès la consulta individual de l’usuari. Per això, els professionals han de presentar a l’ajuntament d’Eivissa la / les factura / es en concepte dels serveis prestats, juntament amb els bons de les consultories dutes a terme.

Els col·legiats que estiguin interessats a formar part del registre d’Eivissa Crea, han d’enviar abans del 26 gener de 2016 un correu electrònic a l’adreça electrònica: eivissa@icaib.org Posteriorment, l’ICAIB remetrà a l’Ajuntament el llistat complet amb els noms de les persones inscrites i les seves dades de contacte.

Informació bons consultoria