Adjuntem l’escrit signat pel director de centre penitenciari de Mallorca en el qual s’indica que auest centre amplia la possibilitat de comunicació telefònica en locutori entre els interns i els seus lletrats amb vista a garantir el dret de defensa respecte de les actuacions amb detingut o pres.

La direcció autoritzarà aquestes comunicacions quan es sol·licitin expressament pel lletrat i prega als professionals que en la mesura del que sigui possible anticipin les sol·licituds en els correus electrònics subregimen.mallorca@dgip-mir.es i director.mallorca@dgip-mir.es

Aquest ha estat un dels punts del dia tractats per la Comissió de Seguiment del TSJIB, a la qual s’ha incorporat el degà de l’ICAIB.

Comunicació centre penitenciari
Acta Comissió Seguiment