La Comissió Permanent ha acceptat la petició formulada pel Tribunal Superior de Justícia de Balears després de l’incendi a l’edifici judicial d’Isidor Macabich i i, en data 25 de gener de 2019, ha acordat la interrupció dels terminis processals, així com la suspensió de l’activitat jurisdiccional, dels jutjats d’instrucció, violència sobre la dona, jutjats penals i deganat del partit judicial d’Eivissa, des del 21 de gener passat de 2019, mesura que es mantindrà fins que quedi acreditat que ha cessat la causa de força major determinant d’aquesta interrupció.

La suspensió o interrupció no afectarà a les actuacions que es duguin a terme al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia i en el de violència sobre la dona, i de les actuacions que els jutjats d’instrucció, penals o de violència habilitin amb caràcter formal, exprés, i amb notificació prèvia a les parts i a qualsevol persona interessada.

L’acord del CGPJ es produeix després de la petició en aquest sentit de la Sala de Govern del TSJIB, que va constatar la inutilització funcional de l’edifici incendiat.